nuvokti

nuvokti
nuvalyti a. n.
nudagoti (tarm.), nudaryti (menk.), nudoroti, nuimti, nukuopti (tarm.), nuvokti, suvalyti (tarm.)

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • nuvokti — nuvókti vksm. Pàts nenuvókia, ką̃ kal̃ba …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • nuvokti — 1 nuvokti tr., nuvõkti, ia, nùvokė 1. N, DŽ, KŽ, Grg, Prk, Pvn, Vgr, Slnt nuimti derlių, nuvalyti: Varstas, daržai jo dar nenuvokti, t. y. nenuvalyti J. Visas vasarojus nùvoktas, tušti laukai NdŽ. Nelyna, gal kaip norintais nuvoks laukus Krš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuvokti — 2 nuvokti tr. Rtr, DŽ, NdŽ, nuvõkti, ia (nùvokia Drsk), nùvokė Š, Snt, Kkl; R, Sut, Grž, Vv, Lp suprasti, pažinti, nutuokti, žinoti: Buvęs, numanąs, menąsis, nuvokiąs, ižpratintas, mokytas, prityręs, žinąs SD12. Numanąs, nuvokiąs, suprantąs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apvokti — 1 apvokti tr. 1. LVI134 sudoroti javus, nuimti derlių, nuvalyti. | refl.: Apsivokę pasilsėsma, ir atlaidai būs, eisma į Kuršėnus Krš. 2. K, Š, Rtr, LVIV494, NdŽ, KŽ apvalyti, apšvarinti, aptvarkyti, apgerbti: Apvok visus pašalius rūmo, aslos –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atjėgti — atjė̃gti, ia, àtjėgė intr. 1. J atgauti jėgas, atgauti sąmonę. 2. LVI162 nuvokti, suprasti. jėgti; atjėgti; įjėgti; išjėgti; nujėgti; pajėgti; prajėgti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atvokti — 1 atvokti tr. Žd, Vkš nuvalyti, sutvarkyti, apvalyti: Atvok tas nūlubas KlvrŽ. Pavalgęs vėl išejęs laukan. Įeita – stalas atvoktas (ps.) S.Dauk. | refl.: Apsivelsi tais šiaudais, paskuo pasiusi beatsivoksi Skd. Reik atsivokti: ryt rugius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atvokti — 2 atvokti tr., atvõkti, ia, àtvokė Š, KŽ suprasti, suvokti, susigaudyti: Apsidairė aplink neatvokdamas, kur besąs LzP. Viskas aplinkui sukasi, neatvokiu, kur durys, kur langai! LzP. ║ atgauti sąmonę: Kunigas reikalingas ir prie neatvokiančių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dasivokti — 2 ×dasivokti (hibr.) susiprasti: Daug neaiškinsu, dasivoksi pati skaitydama Vkš. vokti; atvokti; dasivokti; nuvokti; suvokti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • durbyti — dur̃byti, ija, ijo tr., intr. kiek nuvokti, suprasti: Jau ma[no] duktulė dur̃bija kiek ir verpime, ir audime Rod. Ana nedaugį durbija siūt Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • gesti — 1 gèsti, geñda (gęsta), gẽdo intr. 1. irti, trikti; prastėti; pūti: Spyna jau geñda J. Dėl vienos gijelės audeklas negęsta NžR. Mašina pradėjo gèsti Stak. Ilgainiui trobesiai gesti pradėjo M.Valanč. Ar tavo dantys jau genda? J.Jabl. Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išvokti — 1 išvokti tr. 1. KŽ derlių nuimti: Šienuojas vyrai, kol išvoka pievas J. Išvokti pievas Plt. 2. S.Dauk, K, Š, NdŽ, KŽ, Slnt išvalyti, iškuopti: Trys šėpeliai dar nebuvo išvokti N(Labguvà). Išvok šulinį, prūdą, stubą J. Priderkei aslą, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”